Ring oss idag 070-512 72 93

Våra tjänster

Septik tömning, spolning och mer

Klevane Grävtjänst AB:s affärsidé är att tillhandahålla entreprenadarbete med lastmaskin och grävmaskin. Vi erbjuder även slamsugning främst åt Årjängs kommun. Vi har bra resurser för bland annat avloppsspolning.


Klevane Grävtjänst AB utför lastväxlartransporter inom Norden. 

Entreprenadarbeten

Dikning
Dränering
Vägar
Trädgårdar m.m.

Vinter- och sommarunderhåll av vägar.
(plogning, grusning)

SLAMSUGNING

Högtrycksspolning

Septik tömning

Brunnspolning

Suger slambrunnar

Avlopp

Nyproduktion av avloppsanläggning

Avloppsspolning

Avloppsrensning